מצגות ועיתונים דיגיטליים

עיצוב מצגת אינטראקטיבית ליום ירושלים 2021 עבור בית ספר 'גולדטק' חולון
עיתונים דיגיטליים בית ספריים